Поиск

Аслан Кулов Адыгэ нысэ - адыгэ нысэ песня


Здравствуйте, вы сейчас находитесь на странице, где можете скачать бесплатно Аслан Кулов - Адыгэ нысэ в mp3, текст песни, видео клип и слушать песню онлайн

Исполнитель: Аслан Кулов

Название: Адыгэ нысэ

Длительность песни: 03:44

Добавлен: 2017-03-06

Просмотрено: 761
Скачать

Ещё песни исполнителя Аслан Кулов


Текст песни:

Адыгэ пшынэм щlыгур къыпэджэмэ, уоирэ, уорирэ, уойра,
Бжэlупэ джэгум къуажэр зэхишэмэ,
Хъуэхъубжьэ усэр псэм зэхидзыжымэ,
Адыгэ нысэ унэ идошэрэ, уоирэ, уорирэ, уойра.

Ей жи, адыгэ лъахэ,
Ей жи, ди хабзэ дахэ,
Дарий lэщхьэху, къамэ lэпщэху,
Нэ фlыцlэ нэху, джэгу умыпсэху,
Адыгэ нысэ унэ идошэрэ, уоирэ, уорирэ, уойра.

Хьэзыр lупэхуу ди щауэ уардэхэм, уоирэ, уорирэ, уойра,
Ди лъэпкъ гурыщlэр я уэредадэмэ,
Дыгъэр зэхъуапсэр я дыщэидэмэ,
Адыгэ нысэ унэ идошэрэ, уоирэ, уорирэ, уойра.

Ей жи, адыгэ лъахэ,
Ей жи, ди хабзэ дахэ,
Дарий lэщхьэху, къамэ lэпщэху,
Нэ фlыцlэ нэху, джэгу умыпсэху,
Адыгэ нысэ унэ идошэрэ, уоирэ, уорирэ, уойра.

Гъатхэм и дахэр уэрам къыдихьэмэ, уоирэ, уорирэ, уойра,
Бжьыхьэм и бэвыр жьэгум къыдилъхьэмэ,
Къалъхуа мазэщlэр и нэмыс щыпкъэмэ,
Адыгэ нысэ унэ идошэрэ, уоирэ, уорирэ, уойра.

Ей жи, адыгэ лъахэ,
Ей жи, ди хабзэ дахэ,
Дарий lэщхьэху, къамэ lэпщэху,
Нэ фlыцlэ нэху, джэгу умыпсэху,
Адыгэ нысэ унэ идошэрэ, уоирэ, уорирэ, уойра.

И фоужь матэр дадэ икъутэмэ, уоирэ, уорирэ, уойра,
Пшэплъыфэ lупэм хуахьыр фоущхьэмэ,
Фlыгъуэ къепхъыхыр уэшхыу къыттешхэмэ,
Адыгэ нысэ унэ идошэрэ, уоирэ, уорирэ, уойра.

Ей жи, адыгэ лъахэ,
Ей жи, ди хабзэ дахэ,
Дарий lэщхьэху, къамэ lэпщэху,
Нэ фlыцlэ нэху, джэгу умыпсэху,
Адыгэ нысэ унэ идошэрэ, уоирэ, уорирэ, уойра.Клип Аслан Кулов - Адыгэ нысэ (Adiga Nisa) With Lyrics


Похожее:

 • Азамат Беков Адыгэ уафэ
  Азамат Беков Адыгэ уафэ
 • Adyghe Nisa | Ҳара ҳаруаа реиҳабы
  Adyghe Nisa | Ҳара ҳаруаа реиҳабы
 • Адыгэ нысэ (Черкеська жінка) - Circassian ritual song
  Адыгэ нысэ (Черкеська жінка) - Circassian ritual song
 • Адыгэ нысэ
  Адыгэ нысэ
 • Аслан Евлоев - Я парнишка седой [Ya parnishka]
  Аслан Евлоев - Я парнишка седой [Ya parnishka]
 • Аслан Кулов "Си дахэр сэрат зер"
  Аслан Кулов "Си дахэр сэрат зер"
 • Евлоев Аслан - Между нами города
  Евлоев Аслан - Между нами города
 • 04.04.2012 - Ди жэнэтым и пшынауэхэр :)
  04.04.2012 - Ди жэнэтым и пшынауэхэр :)
 • Аслан Гусейнов - Боже Мой
  Аслан Гусейнов - Боже Мой
 • Аслан Махов - Где Ты (YoGee Chillout Remix)
  Аслан Махов - Где Ты (YoGee Chillout Remix)
 • Аслан Махов - Если Рядом Ты (DJ GENY TUR Remix) - Музыка 2014 новинки!
  Аслан Махов - Если Рядом Ты (DJ GENY TUR Remix) - Музыка 2014 новинки!
 • РОССИЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ АВГУСТА 2012
  РОССИЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ АВГУСТА 2012Комментарии:

Добавить комментарийАвторизацияРегистрация | Забыли свой пароль?