Поиск

Руслан Желетежевпоет в Абхазии Адыгэ нысэ - песни в абхазии


Здравствуйте, вы сейчас находитесь на странице, где можете скачать бесплатно Руслан Желетежевпоет в Абхазии - Адыгэ нысэ в mp3, текст песни, видео клип и слушать песню онлайн

Исполнитель: Руслан Желетежев(поет в Абхазии)

Название: Адыгэ нысэ

Длительность песни: 01:57

Добавлен: 2017-01-19

Просмотрено: 1036
Скачать

Ещё песни исполнителя Руслан Желетежев(поет в Абхазии)


Текст песни:

Адыгэ пшынэм щlыгур къыпэджэмэ, уоирэ, уорирэ, уойра,
Бжэlупэ джэгум къуажэр зэхишэмэ,
Хъуэхъубжьэ усэр псэм зэхидзыжымэ,
Адыгэ нысэ унэ идошэрэ, уоирэ, уорирэ, уойра.

Ей жи, адыгэ лъахэ,
Ей жи, ди хабзэ дахэ,
Дарий lэщхьэху, къамэ lэпщэху,
Нэ фlыцlэ нэху, джэгу умыпсэху,
Адыгэ нысэ унэ идошэрэ, уоирэ, уорирэ, уойра.

Хьэзыр lупэхуу ди щауэ уардэхэм, уоирэ, уорирэ, уойра,
Ди лъэпкъ гурыщlэр я уэредадэмэ,
Дыгъэр зэхъуапсэр я дыщэидэмэ,
Адыгэ нысэ унэ идошэрэ, уоирэ, уорирэ, уойра.

Ей жи, адыгэ лъахэ,
Ей жи, ди хабзэ дахэ,
Дарий lэщхьэху, къамэ lэпщэху,
Нэ фlыцlэ нэху, джэгу умыпсэху,
Адыгэ нысэ унэ идошэрэ, уоирэ, уорирэ, уойра.

Гъатхэм и дахэр уэрам къыдихьэмэ, уоирэ, уорирэ, уойра,
Бжьыхьэм и бэвыр жьэгум къыдилъхьэмэ,
Къалъхуа мазэщlэр и нэмыс щыпкъэмэ,
Адыгэ нысэ унэ идошэрэ, уоирэ, уорирэ, уойра.

Ей жи, адыгэ лъахэ,
Ей жи, ди хабзэ дахэ,
Дарий lэщхьэху, къамэ lэпщэху,
Нэ фlыцlэ нэху, джэгу умыпсэху,
Адыгэ нысэ унэ идошэрэ, уоирэ, уорирэ, уойра.

И фоужь матэр дадэ икъутэмэ, уоирэ, уорирэ, уойра,
Пшэплъыфэ lупэм хуахьыр фоущхьэмэ,
Фlыгъуэ къепхъыхыр уэшхыу къыттешхэмэ,
Адыгэ нысэ унэ идошэрэ, уоирэ, уорирэ, уойра.

Ей жи, адыгэ лъахэ,
Ей жи, ди хабзэ дахэ,
Дарий lэщхьэху, къамэ lэпщэху,
Нэ фlыцlэ нэху, джэгу умыпсэху,
Адыгэ нысэ унэ идошэрэ, уоирэ, уорирэ, уойра.Клип Adyghe Nisa | Ҳара ҳаруаа реиҳабы


Похожее:

 • Аслан Кулов - Адыгэ нысэ (Adiga Nisa) With Lyrics
  Аслан Кулов - Адыгэ нысэ (Adiga Nisa) With Lyrics
 • Азамат Беков Адыгэ уафэ
  Азамат Беков Адыгэ уафэ
 • Ты научил меня любить.AVI
  Ты научил меня любить.AVI
 • Самая легкая песня на гитаре! Один аккорд!
  Самая легкая песня на гитаре! Один аккорд!
 • Карие глаза-Денис Вершинин (кавер)
  Карие глаза-Денис Вершинин (кавер)
 • Адыгэ нысэ (Черкеська жінка) - Circassian ritual song
  Адыгэ нысэ (Черкеська жінка) - Circassian ritual song
 • Адыгэ нысэ
  Адыгэ нысэ
 • Ты у меня одна (фильм 1993)
  Ты у меня одна (фильм 1993)
 • Гимн CS 1.6
  Гимн CS 1.6
 • Девушка Читает Рэп
  Девушка Читает Рэп
 • Олег Газманов - Мама (Live)
  Олег Газманов - Мама (Live)
 • Faithless - We Come 1
  Faithless - We Come 1Комментарии:

Добавить комментарийАвторизацияРегистрация | Забыли свой пароль?