Поиск

Азамат Беков Мэздэгу къафэ - азамат беков


Здравствуйте, вы сейчас находитесь на странице, где можете скачать бесплатно Азамат Беков - Мэздэгу къафэ в mp3, текст песни, видео клип и слушать песню онлайн

Исполнитель: Азамат Беков

Название: Мэздэгу къафэ

Длительность песни: 04:03

Добавлен: 2016-12-27

Просмотрено: 1601
Скачать

Ещё песни исполнителя Азамат Беков


Текст песни:

пс.,мэкъ.Лосэн Т.
студия звукозаписи Аслана Лиева.

Мэздэгу къафэ.

1.
Джэгу уахыхьэмэ пф1эдахэу,
Къафэ щ1ык1эхэм уахоплъэ,
Я пшыналъэхэм толъалъэр 1эгу.
Зи къэфэгъуэхэр тырашэ,
Хошэрашэри ходжагуэ,
Зи джэгуэгъуэхэм уащ1оплъ я лъэгу.

Ежьу:

Лъапэрыфэк1э щ1ырадзэ,
Къафэ к1ыхьыри ярешэ.
Лъапэлъэфыри нашэщ1мэ,
Къэмыфэфыми ирещ1э.
Гуащэгъазэк1э тевгъазэ,
Т1урыт1къафэри ирек1уэ,
Закъуэкъафэк1э хэшэжи,
Къафэкъуаншэк1э зывгъазэ.
Зэблэк1ыгъуэхэр ныреси,
Си къэфэгъуэри къызносыр.
Мо уджыжьыри къэ1эгъуэм,
Зэ1эпэгъуурэ теджагуэ.

******************
Сэ къэфэк1эхэм нэхъ сф1эф1у,
Лъапэрисэк1э езгъажьэм.
Си къэшэнри къыдашмэ,
Нэхъыбэ1уэрэ мэздэгу сыкъырефэ.
1эгуауэк1эхэр вгъэбатэ,
Мо утыкуыри симащ1эщ.
Си гухэлъыри мэятэ,
Ди къэфэгъуэхэр зэтохуэ дахэм!
Уарира рирадэ,уарирадэрэ рирадэ,
Уарира рирадэ,
Нэхъыбэ1уэрэ мэздэгу сыкъырефэ.
Уарира рирадэ,уарирадэрэ рирадэ,
Уарира рирадэ,
Ди къэфэгъуэхэр зэтохуэ дахэм!

2.
Ди къэфэк1эхэм я гуащ1эр,
Сэ зы мащ1эрэ схэлъыфтэм,
Си гухэлъыри зэ бжес1эфынт.
Ди зы мащ1эр куэд тщ1ыфрэ,
Зэ зэхуэк1уэрэ ек1уэк1мэ,
Уджэраджэурэ,Джэгужь апщий!

Ежьу:Клип Азамат Беков" Къэмыфэр" си бийщ сл. и муз. В. Иванов


Похожее:

 • Азамат Биштов - Хожу хмельной (HD)
  Азамат Биштов - Хожу хмельной (HD)
 • Азамат Биштов - Я не стану (Моря гладь)
  Азамат Биштов - Я не стану (Моря гладь)
 • Азамат Беков Адыгэ уафэ
  Азамат Беков Адыгэ уафэ
 • Азамат Биштов - Голубая ночь
  Азамат Биштов - Голубая ночь
 • Sultan-Uragan - Сосрыкъуэ
  Sultan-Uragan - Сосрыкъуэ
 • 04.04.2012 - Ди жэнэтым и пшынауэхэр :)
  04.04.2012 - Ди жэнэтым и пшынауэхэр :)
 • Азамат Биштов - Роза
  Азамат Биштов - Роза
 • Аза Биштов - Ненавижу я тебя!
  Аза Биштов - Ненавижу я тебя!
 • Азамат Биштов - Сердце не рвись
  Азамат Биштов - Сердце не рвись
 • Азамат Биштов - Воровочка.mp4
  Азамат Биштов - Воровочка.mp4
 • Азамат Биштов - Лилии
  Азамат Биштов - Лилии
 • Мага - ой дарида
  Мага - ой дарида
 • Азамат Биштов - Моя красавица
  Азамат Биштов - Моя красавицаКомментарии:

Добавить комментарийАвторизацияРегистрация | Забыли свой пароль?